Informatie

Via de links aan de rechterzijde kunt u diverse informatie downloaden en rustig doorlezen als u wilt. Tussen de links staan ook een aanmeldformulier en informatie over het Klachtenreglement en protocol interne klachtenregeling. Indien U gebruikt wilt maken van het aanmeldingsformulier, de klachtenregeling of nadere informatie wenst, kunt U mailen naar info@wiltonshof.nl of versturen via de post naar:

Kinderdagverblijf Wilton’s Hof
Steenovenweg 4
5091 JS Oostelbeers

Aanmelden

Inloggen

Download informatie naar keuze!

Kinderopvangtoeslag

In de meeste gevallen hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Via onderstaande knop "Calculator" kunt u zelf bij benadering uitrekenen wat dit voor u betekend.