Kinderopvang

Wij zijn een kinderdagverblijf met een missie, wij bieden hoogwaardige kinderopvang in een natuurlijke, agrarische omgeving. De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat ieder kind zich veilig voelt en de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Het kind wordt gestimuleerd om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in sociaal groeps-verband. Door veelzijdige en uitdagende binnen- en buitenruimtes aan te bieden, krijgen alle ont-wikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Visie

Bij het formuleren en benoemen van onze visie op een goede pedagogische kinderopvang hebben we ons laten inspireren door de pedagogische visies en methodes van Thomas Gordon, Aletha Solter, Emmi Pikler, Friedrich Fröbel, Helen Tovey en Martinus Langeveld. Deze visies en pedagogische methodes zijn in dit beleidsplan verwerkt en zijn daardoor onderdeel van het dagelijks pedagogisch handelen op de agrarische kinderopvang.

Vakantieopvang

Wij bieden ook vakantieopvang wanneer u in school-weken geen opvang nodig heeft, maar in school-vakanties wel. Bij onze vakantieopvang kunt u aanvragen welke dag(en) uw kind(eren) opvang nodig heeft. Voor de planning met leidster-kind ratio is het belangrijk dat u tijdig doch max. 6 weken voor plaatsing van elke vakantie uw kind aanmeld. Doet uw een aanmelding voor een kindplaats bij onze organisatie, dan uw ontvangt zo snel mogelijk een voorstel van ons.

Dagbesteding

Wij accepteren de eigenheid van het kind, waaronder ook het eigen ritme. Wij vertrouwen op wat het kind (vaak onbewust) aangeeft te willen zoals korter/langer slapen, minder/meer eten of drinken. Wij werken kind volgend en willen de kinderen volgend begeleiden in hun ontwikkeling. Hierbij geldt wel, dat de wil van het kind uiteraard geen negatieve gevolgen voor de gezondheid en of veiligheid mag hebben. Aangezien de volgorde van het dagritme belangrijker is dan het tijdstip waarop iets plaatsvindt, geven wij geen exacte tijdsbepalingen.