Aanbod kinderopvang

Buiten de afname van hele dagen, is er ook een aanbod voor halve- of extra dagen mogelijk. Deze worden in de onderstaande tekst beschreven.

Halve dagen

Wij bieden ook structurele opvang aan met halve dagen, voor één gezin per dagdeel. Onze beweegreden om dit voor slechts één gezin per dagdeel mogelijk te maken, is dat de kwaliteit van de kinderopvang beter is gewaarborgd bij opvang van hele dagen. Het bij regelmaat halen en/of brengen van kinderen rond het middaguur, zal de rust en regelmaat op het kinderdagverblijf verstoren. De leidsters zullen toch enige tijd dienen te steken in de overdracht van het kind dat gehaald en/of gebracht wordt, terwijl de groep op dat moment met een activiteit bezig is, bijvoorbeeld aan de maaltijd zitten of anderszins. Het kind zal daarom ook vaak midden in een activiteit in de groep komen. De dagdelen lopen 7.30-12.45 uur en van 12.45-18.00 uur.

Extra dagen

Wij bieden incidentele opvang aan buiten de vaste dagen, met een minimale afname van 1 dagdeel van 5,25 uur per dag. Van de uren opvang boven de 5,25 uur worden de eerste 2 uur in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten. Duurt de opvang langer, dan wordt een hele dag in rekening gebracht. Incidentele opvang is alleen mogelijk indien de beroepskracht-kind ratio dit toelaat en er geen extra leidster op de groep hoeft komen te staan. Wanneer u van de incidentele opvang gebruik maakt, dient u voor akkoord te tekenen voor de uren die uw kind is geweest. De dagdelen lopen 7.30-12.45 uur en van 12.45-18.00 uur.