Ouders / oudercommissie

Ouders/verzorgers zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van hun kind(eren). Daarom willen we een open en warme communicatie met hen creëren, zodat ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers optimaal met elkaar kunnen samenwerken voor het welbevinden van hun kind(eren). Het is belangrijk dat we rekening houden met gezinsomstandigheden, culturele achtergrond en wensen van ouders/verzorgers.

Belangrijke punten in het contact tussen pedagogisch medewerker en ouders/verzorgers zijn: gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de oudercommissie, waarin zij kunnen meedenken over het pedagogisch beleid, kwaliteitsverbetering -handhaving en allerlei dagelijkse zaken.

In deze commissie wordt informatie uitgewisseld over de laatste ontwikkelingen. De ouders/verzorgers vertegenwoordigen tevens de andere ouders/verzorgers die niet deelnemen. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering.

Kinderdagverblijf Wilton’s Hof heeft een oudercommissie die bestaat uit minimaal 2 leden die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigen. De leden van de oudercommissie zijn Danique, Esther Inge, Jeske, Kim, Sofie.

De oudercommissie is bereikbaar op oc@wiltonshof.nl.
Voor meer informatie, zie het reglement oudercommissie op de locatie. Wilt u zich aanmelden als lid van de oudercommissie van Kinderdagverblijf Wilton’s Hof? Stuur dan een mailtje naar oc@wiltonshof.nl met naam, adres, telefoonnummer en e-mail.