Klachtenprocedure

Wij, Kinderdagverblijf Wilton's Hof, vragen u om wanneer u ontevreden bent ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Wij kunnen en zullen dan samen met u proberen om uw ontevredenheid op te lossen.

Mocht het gebeuren dat wij uw ontevredenheid niet naar behoren oplossen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De klachtenregeling is speciaal voor de ouder(s) / verzorger(s) van kinderen die bij ons op de kinderopvang zitten. De klachtenprocedure is als bijlage toegevoegd aan het informatieboekje of te vinden in de ouderlogin.