Fotoboek

Op ons kinderdagverblijf maken we ook regelmatig foto’s. U wordt schriftelijk om toestemming gevraagd of we beeldmateriaal wel of niet mogen gebruiken.

WWe hebben een gesloten fotoalbum gemaakt op internet. Hier kunt u de foto’s bekijken en vanaf halen. Dit is alleen voor privégebruik.

De site is beveiligd met een wachtwoord, deze is op te vragen bij de pedagogisch medewerker. Het is wel de bedoeling dat het wachtwoord alleen bij de ouder(s)/verzorgers blijft en niet wordt doorgegeven aan familie, vrienden of kennissen enz. i.v.m. privacy.

De foto’s mogen niet gebruikt worden voor sociale media, tenzij uw kind hier alleen op staat, dan is het eigen verantwoordelijkheid. (Ook foto’s met andere kinderen erop met een bloem of dergelijke op het gezicht om deze te verbergen zijn niet toegestaan)

Foto’s Wilton’s Hof voor ouders