Tarieven 2022

Alleen de uren dat jullie kind(eren) werkelijk van onze opvang geniet(en) worden in rekening gebracht, met een minimale afname van 40 of 47 weken per jaar en minimaal 5,25 of 10,50 uur per dag.

Het uurtarief bedraagt bij een afname van:

  • minimaal 40 weken € 9,60 per uur per kind
  • minimaal 47 weken € 8,88 per uur per kind

Minimale afname houdt o.a. in dat u minimaal 40 of 47 weken per jaar afneemt en tegen hetzelfde tarief ook meer weken mag komen. De vrije dagen worden door u zelf bepaald.

Het uurtarief buiten de reguliere opvanguren, met contract, bedraagt € 12,00 per uur per kind. De uren buiten de reguliere opvanguren worden berekenend in eenheden van 15 minuten. De reguliere opvanguren zijn tussen 7.30 uur en 18.00 uur.
De tarieven worden jaarlijks aangepast.

Betalingen zullen plaatsvinden achteraf aan de maand waarin de opvang is genoten. De betalingen bij een afname van minimaal 47 weken per jaar worden met vaste voorschotten per maand afgerekend. In het begin van het jaar wordt een schatting gemaakt van de jaarlijkse afname. Wanneer u aan het einde van het jaar te veel of te weinig heeft betaald, wordt dit met de factuur van december verrekend.

U ontvangt vooraf aan de betaling hiervan een factuur. Het bedrag wordt in de eerste week van de volgende maand via een automatische incasso geïnd, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.